Categorii:

Sisteme stomice

Sistemele stomice (colostemie, ileostomie sau urostomie) oferite de Ortopedica pot fi achiziționate si prin sistemul CAS.