Dacă ați intrat in posesia cardului național de sănătate și doriți să beneficiați de servicii si produse medicale decontate de asigurarea medicală, este nevoie în primul rând, să îl activați.


Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.


Persoanele care au refuzat acest document pot solicita o adeverință de înlocuire a cardului la Casa de Aigurări de Sănătate, iar copiii cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de servicii medicale gratuite conform legii și nu au primit acest card.


O parte din produsele Ortopedica se obţin GRATUIT sau COMPENSATE PARŢIAL prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate în raza căreia aveţi domiciliul, pe baza aprobării (deciziei) eliberate de aceasta. Pentru a obține decizia, veți avea nevoie să prezentați următoarele acte:


1. Cerere tip;
2. Document justificativ care să ateste calitatea de asigurat (adeverinţă de asigurat;talon de pensie/adeverinţă de salariat/cupon de încasare a ajutorului de şomaj);
3. Copie: carte de identitate / buletin de identitate;
4. Prescripţia medicală în două exemplare de la medicul specialist
5. Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau funcţională nu a apărut în urma unor boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv;
6. Copii în vârstă de până la 14 ani: copie certificat de naştere, adeverinţă de şcolarizare (dacă este cazul).


După ce veți obține decizia de compensare, o puteți folosi în oricare din magazinele Ortopedica pentru a achiziționa produsul de care aveți nevoie gratuit sau compensat parțial.


Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. De asemenea, ne puteți vizita în cel mai apropiat magazin Ortopedica pentru a discuta cu unul din specialiștii noștri.