Ortopedica
magazin online de produse și dispozitive ortopedice


Produsele noastre pot fi achiziționate și prin CNAS gratuit sau compensat.

Compensare/Gratuitate CNAS

O parte din produsele Ortopedica se obţin GRATUIT sau COMPENSATE PARŢIAL prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate în raza căreia aveţi domiciliul, pe baza aprobării (deciziei) eliberate de aceasta. Pentru a obține decizia, veți avea nevoie să prezentați următoarele acte:

  1. Cerere tip;
  2. Document justificativ care să ateste calitatea de asigurat (adeverinţă de asigurat; talon de pensie/adeverinţă de salariat/cupon de încasare a ajutorului de şomaj);
  3. Copie: carte de identitate / buletin de identitate;
  4. Prescripţia medicală în două exemplare de la medicul specialist
  5. Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau funcţională nu a apărut în urma unor boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv;
  6. Copii în vârstă de până la 14 ani: copie certificat de naştere, adeverinţă de şcolarizare (dacă este cazul).

După ce veți obține decizia de compensare, o puteți folosi în oricare din magazinele Ortopedica pentru a achiziționa produsul de care aveți nevoie gratuit sau compensat parțial.

Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. De asemenea, ne puteți vizita în cel mai apropiat magazin Ortopedica pentru a discuta cu unul din specialiștii noștri.